Ansatte

Eplehagan

Monika Kowalewicz

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Orathai Kaiyakit

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Jeg liker å jobbe i barnehage fordi det er motiverende å være med på å medvirke til utvikling hos barn. Jeg er opptatt av og brenner for at alle barn skal føle seg trygge, og bli sett og hørt. Jeg er interessert i å se hvert enkelt barn og til enhver tid se deres behov.

Kristin Bergseth

Stilling: Barnehagelærer

Fredrik Bjølseth Madsen

Stilling: Pedagogisk leder
eplehagan@orakerbarnehage.no

Jeg liker å jobbe i barnehage fordi jeg vil bidra med å gi barn en best mulig start i livet Jeg er interessert i barns sosiale kompetanse, mestrings glede, naturglede og fysiske utvikling. Jeg brenner for gode barndomsminner

Gamlehagan

Elisabeth Bjorvand

Stilling: Pedagogisk medarbeider

har jobbet i Øraker barnehage i 6 år og jeg stortrives og er veldig fornøyd med arbeidsforholdene her. Jeg føler meg heldig som har en jobb her hvor et viktig mål er å finne de nøklene som passer til hvert enkelt barns behov for kjærlighet og godtagelse for hvem de er, samt å stimulere deres behov for utforskning og kreativitet. Det viktigste for meg er at barna føler seg «hjemme» i barnehagen, at de føler seg sett, lyttet til, og at de får den oppmerksomhet, forståelsen, og den omsorg som de trenger til enhver tid. Mine egne barn er store nå, men om de hadde vært små, ville mitt førstevalg vært å søke om en plass her. Ha, høres skrytende ut, men det er sant!

Gry Olsen

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Siv Myklebust

Stilling: Pedagogisk leder

Jeg liker å jobbe i barnehage fordi jeg får være en del av barns utvikling. Jeg får følge dem gjennom gleder og utfordringer, og jeg er med på å utdanne morgens dagens ledere. Barnehagen er faktisk en arena for å jobbe med lederutvikling på grunn nivå, da tenker jeg ikke nødvendigvis som ledere i jobbsammenheng, men å bli en god leder i eget liv. Jeg er interessert i å bruke yoga og mindfulness i arbeidet i barnehagen, slik at både barn og voksne kan lære, og å bli bedre kjent med seg selv. Jeg brenner for å gi barn et emosjonelt språk slik at de kan lære å forstå seg selv og andre, og å gi dem en sterk tro på seg selv og sine egne evner.

kontoret

Solveig Lervik

Stilling: Daglig leder
951 82 902
styrer@orakerbarnehage.no

Jeg har jobbet i Øraker barnehage som daglig leder siden september 2012. Jeg liker å jobbe i barnehage fordi ingen dag er lik. I barnehagen har man en enorm mulighet til å bidra til at hvert enkelt barn kan få en god og trygg oppvekst i et sunt og utviklende lite barnehagesamfunn. Jeg liker å være aktiv ute i naturen, utforske sammen med barn og følge deres øye for små detaljer. Jeg brenner for at hver enkelt skal få være seg selv og bli møtt med respekt, at barna skal få positiv oppmerksomhet hver dag og bli trygg nok til å stå opp for seg selv videre i livet. Det er viktig for meg å være tilgjengelig for alle med tilhørighet til barnehagen. For barna ønsker jeg å være en voksen som barna føler de kan gå til om de trenger noen ekstra ører eller et fang i en hektisk hverdag.