Nyhetsarkiv

  • Øraker barnehage scorer 5.0 på foreldrenes tilfredshet i Foreldreundersøklesen 2018

    I fjor var det 203 barnehager som oppnådde toppkarakterene 4,9 eller 5 i Foreldreundersøkelsen til Utdanningsdirektoratet. I den siste undersøkelsen er det i alt 248 barnehager som blir rangert helt i toppsjiktet. Av dem er det 77 barnehager som får toppkarakteren 5 blank, mot 49 barnehager i fjor. Øraker barnehage er en av disse som får toppkarakteren 5 blank!