Informasjon om gangen i barnehageopptaket 2019. Vi har 3 ledige plasser for barn 3-6 år og 2 ledige plasser 1-2 år

Opptak 2019 I august 2019 har vi 3 ledige plasser på avdelingen 3-6 år store barn. Vi har også 2 ledige plasser på avdelingen 1-3 år små barn. Minner om at vi prioriterer barn som har søkt oss på 1. og 2. ønske.

Opptaket i Øraker barnehage går på lik linje med alle andre barnehager gjennom samordnet opptak i kommunen.

Vi legger våre vedtekter (som du kan finne under "søke plass" her på hjemmesiden) og kommunens opptakskriterier til grunn for vårt opptak.

Søkand for å bli med i opptaket 2019 må være inne på samorndet opptak (kommunen) innen 1. mars.

Første "runde" i opptaket kommer til å dreie seg om de som bytter barnehage, altså de som allerede har plass i en barnehage men ønsker å bytte - tilbud blir sendt ut medio mars.

Andre "runde" i opptaket begynner vi ordinært opptak - tilbud blir sendt ut medio april.

Dersom vi har behov for flere runder for å fylle opp alle plassene i barnehagen kommer tilbud medio mai og juni.

 

Lykke til med valgene og kom gjerne innom for en visitt:)