Satsningsområde 2019/2020

Som barnehage er vi pålagt å følge barnehagelove, rammeplanen og implementere rammeplanens syv fagområder. Her finner dere et utklipp fra årsplanen der vi forklarer kort hvordan vi jobber gjennom året. Årsplanen er et dokument vi utarbeider for å få med alle elementene som skal inn i barnehagehverdagen.

Fokusområdet for året er kommunikasjon, språk og tekst.

Vi ønsker å skape nysgjerrighet og engasjement rundt ulike former for kommunilasjon. Gi barna bredde og trygghet i eget uttrykk. Vi ønsker å være ett verbalt og språklig kreativt miljø, der alle kan bidra og føle seg inkludert.

Personalet benytter årsplanen som et arbeidsredskap og den brukes aktivt gjennom hele året, eventuelt med tilpasning dersom det er nødvendig. Vi bruker god tid på hvert tema, dette for å gi barna og personalet mulighet til å fordype seg og arbeide med hvert tema. Vi får da også rom for å ivareta barns egne initiativ, men likevel sikre at vi får gjort det vi har satt som mål. Vi vil også vurdere/evaluere temaarbeidet kontinuerlig for å se om dette er noe som fenger barna og som skaper interesse, lek og læring. Barna vil også bli tatt med i planleggingen/evalueringen av ulike tema. Dette er slik vi ser barns medbestemmelse i praksis. Denne måten å jobbe på synliggjør progresjon både i forhold til det enkelte barn og barnegruppen.