Satsningsområde 2018/2019

Som barnehage er vi pålagt å følge barnehageloven og implementere rammeplanens syv fagområder. Her finner dere et utklipp fra årsplanen der vi forklarer kort hvordan vi jobber gjennom året. Årsplanen er et dokument vi utarbeider for å få med alle elementene som skal inn i barnehagehverdagen.

Fokusområdet for året er egenverdi. Vi jobber med selvtillit og selvfølelse i tillegg til de mange andre temaer og aktiviteter som blir berørt i løpet av barnehageåret.

Personalet benytter årsplanen som et arbeidsredskap og den brukes aktivt gjennom hele året, eventuelt med tilpasning dersom det er nødvendig. Vi bruker god tid på hvert tema, dette for å gi barna og personalet mulighet til å fordype seg og arbeide med hvert tema. Vi får da også rom for å ivareta barns egne initiativ, men likevel sikre at vi får gjort det vi har satt som mål. Vi vil også vurdere/evaluere temaarbeidet kontinuerlig for å se om dette er noe som fenger barna og som skaper interesse, lek og læring. Barna vil også bli tatt med i planleggingen/evalueringen av ulike tema. Dette er slik vi ser barns medbestemmelse i praksis. Denne måten å jobbe på synliggjør progresjon både i forhold til det enkelte barn og barnegruppen.