Søke plass?

Alle søknader til barnehagen går gjennom Hypernet som er det kommunale opptakssystemet for kommunale og private barnehager.

Søknadsportalens innloggingsside: https://oslo.ist-asp.com/oslopub/login.htm

Ta gjerne kontakt med barnehagen for spørsmål om opptak. Vi svarer så godt vi kan:)