Ansatte

Eplehagan

Vilma Supkaityte

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Orathai Kaiyakit

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Jeg liker å jobbe i barnehage fordi det er motiverende å være med på å medvirke til utvikling hos barn. Jeg er opptatt av og brenner for at alle barn skal føle seg trygge, og bli sett og hørt. Jeg er interessert i å se hvert enkelt barn og til enhver tid se deres behov.

Fredrik Bjølseth Madsen

Stilling: Pedagogisk leder

Jeg liker å jobbe i barnehage fordi jeg vil bidra med å gi barn en best mulig start i livet Jeg er interessert i barns sosiale kompetanse, mestrings glede, naturglede og fysiske utvikling. Jeg brenner for gode barndomsminner

Gamlehagan

Gry-Anita Olsen

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Barna er fremtiden vår. Jeg liker å jobbe i barnehage for da får jeg ta del i barnas hverdag og mestring. Jeg opplever det som artig, meningsfylt og spennende å jobbe med barn. Her er jeg en av brikkene i et puslespill, som passer veldig fint sammen. Det er en berikelse å jobbe i barnehage.

Kristin Bergseth

Stilling: Pedagogisk leder

Jeg ønsker å gi alle barn mulighet for en god start i livet og en god barnehagehverdag fylt med lek, utforskning og læring. jeg er interessert i friluftsliv og liker å utforske naturen sammen med barna. I naturen skal barna føle at de kan medvirke, utfordre seg selv, mestre utfordringen og ha det gøy.

Siv Myklebust

Stilling: Daglig leder

kontoret

Siv Myklebust

Stilling: Daglig leder
951 82 902
styrer@orakerbarnehage.no

Jeg liker å jobbe i barnehage fordi jeg får være en del av barns utvikling. Jeg får følge dem gjennom gleder og utfordringer, og jeg er med på å utdanne morgendagens ledere. Barnehagen er faktisk en arena for å jobbe med lederutvikling på grunn nivå, da tenker jeg ikke nødvendigvis som ledere i jobbsammenheng, men det å bli en god leder i eget liv. Jeg er interessert i å bruke yoga og mindfulness i arbeidet i barnehagen, og gjennom dette kan barn og voksne bli bedre kjent med seg selv. Jeg brenner for å lære barn et emosjonelt språk slik at de kan lære å forstå seg selv og andre, og å gi dem en sterk tro på seg selv og sine egne evner.