Barnehagen vår

Åpningstid:                            07.30 - 17.00

Barnehagens adresse:          Vestveien 12, 0284 Oslo

Telefonnr:                              95 18 29 02

E-postadresse:                      styrer@orakerbarnehage.no

Daglig leder/styrer:             Siv Myklebust

Eierform:                              Aksjeselskap

Oppholdsbetaling:                 3000,- + 550,- (kostpenger)

Oppsigelsestid:                      3 måneder

Annet.vdr.betaling:                Dugnadsplikt vår og høst totalt 4 timer

Opptakskriterier:                   Se vedtekter for informasjon

Opptaksmyndighet:               Daglig leder gjennom Oslo kommune sin søkerportal.

Godkjent aldersgruppe:         10 mnd - 6 år

Antall avdelinger:                   2

Totalt antall barn:                  30     

Godkjent leke- og

oppholdsareale:                      168,2 m2

Barnehagens visjon:               "Den lille romslige barnehagen"