Gamlehagan

Gamlehagan er storbarnsavdelingen i Øraker barnehage, her går det 18 herlige barn som leker og lærer mye. Bemanningen på avdelingen utgjør tre årsverk: pedagogisk leder, barne- og ungdomsarbeider og pedagogisk medarbeider.

Gamlehagan er en avdeling som i tillegg til stor garderobe strekker seg over tre halvstore rom, dette legger til rette for allsidig og utfoldende lek.

Rom 1: Det første rommet brukes ofte til rolige bordaktivitetene, i tillegg spiser barna her. Her har vi en koselig sofakrok som innbyr til lesing eller litt hvile gjennom dagen.

Rom 2: Det andre rommet brukes til samlingsstund og gulvaktiviteter. Her har vi også to bord der man kan pusle eller tegne. 

Rom 3: Det tredje rommet er lekerom/kjøkkenkrok for barna. Her kan de kle seg ut og utfolde seg kreativt. Rommet legger godt til rette for rollelek. 

Fellesrommet: I tillegg til avdelingen har vi fellesrommet, her har vi en populær hoppekrok som har plass til tre barn om gangen. I tillegg bruker vi fellesrommet til fellessamlinger med begge avdelingene, filmvisning og gymrom og yogarom.