Årsplan 2023-2024

Årsplankalenderen viser all generell informasjon om hva som skal skje gjennom barnehageåret. Dette dokumentet bruker vi som styringsdokument som i tillegg til månedsplaner og annen informasjon gir foreldrene et innblikk i hvordan vi jobber og hva som skal skje gjennom året.