Velkommen til Øraker barnehage AS

Vi er en liten barnehage hvor det skal være rom for alle. Vi jobber hele tiden med å utvikle et trygt og godt lærings- og arbeidsmiljø for barn og voksne, og hvor det er rom og plass til å være akkurat deg!

Øraker barnehage er en privat, foreldre­eid og foreldre­drevet barnehage i Ullern by­del i Oslo. Barne­hagens ute­område er variert med bakker og flatt dekke, og det er lagt vekt på å gi barn utfordringer på de ulike alders­trinn. Barne­hagen er godt skjermet for bil­trafikk, og det er mange fine tur­muligheter i nær­miljøet.

Barnehagen består av to avdelinger - småbarnsavdelingen Eplehagan med 12 barn under 3 år , og store barnsavdelingen Gamlehagan med 18 barn fra 3 år og oppover. 

Barnehagens visjon er : "Den lille, romslige barnehagen"

Vi er en liten barnehage hvor det skal være rom for alle. Vi jobber hele tiden med å utvikle et trygt og godt lærings- og arbeidsmiljø for barn og voksne, og hvor det er plass og rom for å være akkurat deg!

Våre verdier er: Trygghet, engasjement, tilstedeværelse og mestring
Vi er opptatt av å skape et trygt fundament for små og store, og vi er stolt av å ha engasjerte og tilstedeværende voksne som inspirerer til utvikling, vekst og mestring.