Eplehagan

Eplehagan er avdelingen for de minste i barnehagen. Her går 12 lærevillige barn som elsker å leke. Bemanningen på avdelingen utgjør 4 årsverk: To pedagoger i 100% stilling og to pedagogisk medarbeidere i 100% stilling.

Eplehagan er en avdeling som i tillegg til en god garderobe strekker seg over to halvstore rom, dette legger til rette for allsidig og utfoldende lek.

Rom 1: Første rommet bord, sofakrok og tumleplass. Rommet brukes til bordaktiviteter, spising, leking og samlingsstund.

Rom 2: Det andre rommet er lekerom/kjøkkenkrok for barna. Her kan de kle seg ut eller ha teselskap.Rommet legger godt til rette for rollelek.

Fellesrommet: I tillegg til avdelingen har vi fellesrommet, her har vi en populær hoppekrok. I tillegg bruker vi fellesrommet til fellesamlinger for begge avdelingene, filmvisning, gym og yogarom.