Satsningsområde 2023/2024

Som barnehage er vi pålagt å følge barnehageloven, rammeplanen og implementere rammeplanens syv fagområder. Her finner dere et utklipp fra årsplanen der vi forklarer kort hvordan vi jobber gjennom året. Årsplanen er et dokument vi utarbeider for å få med alle elementene som skal inn i barnehagehverdagen.

Fordeler ved å velge Øraker barnehage as

Barnehager kan noen ganger virke like, vi har derfor satt opp egenskaper som vi mener er spesielle for Øraker barnehage as. Send en mail eller ring om det er noe du lurer på. styrer@orakerbarnehage.no eller tlf: 951 82 902

Laster..