Fordeler ved å velge Øraker barnehage as

Barnehager kan noen ganger virke like, vi har derfor satt opp egenskaper som vi mener er spesielle for Øraker barnehage as. Send en mail eller ring om det er noe du lurer på. styrer@orakerbarnehage.no eller tlf: 951 82 902

- Gode og trygge voksne med lang erfaring fra barnehage.

- Over 50% av de ansatte er utdannet barnehagelærere.

- Daglig leder i 100% stilling på huset.

- Stabil personalgruppe hvor mange av de ansatte har jobbet sammen i mange år.

- Barna får varmmat fra catering fire dager i uken.

- Vi har ca 30% mer pedagog på småbarnsavdelingen enn det som er pålagt i pedagognormen.

- Vi er en liten barnehage med kun 30 barn fordelt på 2 avdelinger.

- De minste barna sover ute hele året i egne vogner.

- Det blir satt inn vikar fra første dag ved sykdom eller ved behov.

- Vi gir søskenprioritet.

- Vi har stort og kupert uteområde på ca 2284m2 som ligger tett på skog og mark.

- Barna har ca 35 m2 mer lekeareal enn det som er pålagt for 30 barn.

- Barnehagen ligger skjermet fra bilvei og trafikk.