Fordeler ved å velge Øraker barnehage as

Barnehager kan noen ganger virke like, vi har derfor satt opp egenskaper som vi mener er spesielle for Øraker barnehage as. Send en mail eller ring om det er noe du lurer på. styrer@orakerbarnehage.no eller tlf: 951 82 902

- Gode og trygge voksne som ønsker det beste for ditt barn.

- Over 50% av de ansatte er utdannet barnehagelærere.

- Barna får varmmat fra catering fire dager i uken.

- Vi har ca 30% mer pedagog på småbarnsavdelingen enn det som er pålagt i pedagognormen.

- Foreldresamarbeidet er unikt - alle kjenner alle.

- Vi har store garderober med god lagringsplass til barnas tøy.

- Barna sover ute - mindre fare for smitte.

- Det blir satt inn vikar fra første dag ved behov.

- Vi gir søskenprioritet.

- Vi har stort og kupert uteområde på ca 2284m2 som ligger tett på skog og mark.

- Barna har ca 35 m2 mer lekeareal enn det som er pålagt for 30 barn.

- Barnehagen ligger skjermet fra bilvei og trafikk.

- Daglig leder i 100% stilling på huset