Øraker barnehage score 5.0 igjen! Foreldreundersøkelsen for 2021

Vi er skikkelig glade og stolte over at foreldregruppen i Øraker barnehage har stemt oss frem til 5.0 i total tilfredshet i Foreldreundersøkelsen 2021. Deltagelsen i undersøkelsen er på 100 %. Takk for gode tilbakemeldinger. Resultatene vil bli offentliggjort i løpet av februar 2022.