Øraker barnehage scorer 5.0 igjen! Foreldreundersøkelsen for 2022

Vi er skikkelig glade og stolte over at foreldregruppen i Øraker barnehage har stemt oss frem til 5.0 i total tilfredshet i Foreldreundersøkelsen 2022. Deltagelsen i undersøkelsen er på 86,7 %. Takk for gode tilbakemeldinger.

3 100 av 5 419 barnehager har deltatt i årets undersøkelse, og undersøkelsen har en svarprosent på 63,3. Av barnehagene som har deltatt er 1 678 kommunale og 1 422 private.

Denne gangen er det i alt 287 barnehager som har fått enten 4,9 eller 5, mot 292 barnehager i fjor.

77 barnehager har fått aller høyeste poengscore 5.0, mens 210 har fått 4,9.

Dette er landets aller beste barnehager, ifølge foreldrene